Overzicht eerstelijnszones

Een eerstelijnszone betreft een verzameling eerstelijnszorgverleners in een specifieke regio. Binnen deze zone delen zij kennis en informatie, coördineren ze hun activiteiten en richten ze zich op het begrijpen van de lokale behoeften van de patiënten. Zij hebben als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.  

Hieronder vind je een overzicht van de eerstelijnszones uit de Kempen. 

Clusterwerking eerstelijnszones

Clusterwerking eerstelijnszones

De Zorgraad en het bestuur zijn decretaal samengesteld uit vier clusters waar allerlei onderwerpen en thema’s worden besproken. Deze vier clusters bestaan uit:

  • Personen met zorg en/of Ondersteuningsnood (PZON) zoals een mantelzorger, een vrijwilliger,…
  • Lokale besturen zoals de gemeenten, schepenen van gezondheid, ambtenaren,…
  • Welzijn zoals thuiszorg, OCMW, CAW, DMW,…
  • Zorg zoals de apothekers, huisartsen, psychologen, kinesisten, logopedisten,…

Niet elke eerstelijnszone werkt met deze vier clusters. Sommige ELZ’s hebben geen Cluster ‘Zorg’, maar wordt vervangen door een andere pijler. Er kunnen ook nog optionele partners toegevoegd worden als Cluster zoals: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, burgerinitiatieven en meer.

De Zorgraad

De Zorgraad is verantwoordelijkheid voor het leiden van een eerstelijnszone en wordt georganiseerd als een vzw, bestaande uit een bestuursorgaan en een algemene vergadering. De oprichting van deze Zorgraad is vastgelegd in het eerstelijnsdecreet.

In zowel Vlaanderen als Brussel zijn er 60 Zorgraden, evenveel als het aantal ELZ’s. De Vlaamse overheid erkent en subsidieert deze Zorgraden.

Wil je meer te weten komen over de werking van de Clusters, de Zorgraad en wat er wordt besproken bij elke fase? Meer info vind je op de officiële website van de eerstelijnszones.

Kringwerkingen voor apotherkes

Onze vertegenwoordiging

Wij nemen deel aan de verschillende overlegstructuren binnen de ELZ’s zoals de Zorgraad en de Cluster Zorg. Hierbij geven we onze apothekers binnen deze ELZ’s ook enkele keren per jaar de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en bekommernissen te delen. We kijken samen met jou hoe we mee tot oplossingen kunnen komen en noden kunnen detecteren. 

We ondersteunen ook de kringwerkingen voor apothekers per eerstelijnszone. Via de kringwerkingen brengen we apothekers samen, in een informele sfeer voor een opleiding of overleg.