Onze missie voor de zelfstandig apotheker

Wij ondersteunen de Kempische zelfstandige apothekers in hun dagelijkse zorg voor de gezondheid van hun patiënten.

Apotheker met medicijnen in handen

Wij behartigen de belangen van de Kempische apotheker

En dit doen we op verschillende niveaus. 

  • Op lokaal niveau doen wij dit door in overleg te gaan met andere zorgverleners, ziekenhuizen, ELZ’s en lokale overheden. 
  • Op provinciaal niveau door onze nauwe samenwerking met KAVA om op die manier op zowel Vlaams als Federaal niveau, onze stem te laten horen. 
  • Op Vlaams niveau door onze afvaardingen binnen VAN in verschillende focusdomeinen, IPSA en de Provinciale Orde.
  • Op Federaal niveau door onze afvaardingen binnen APB, Geowacht en de Nationale Orde. Wij vertolken daar de stem van onze apothekers uit de regio en kaarten de lokale bekommernissen aan. 

Wij werken op al deze niveaus ook mee aan de ontwikkeling van nieuwe dienstverleningen binnen ons beroep en bevorderen de multidisciplinaire samenwerking in de zorg. We nemen ook deel aan multidisciplinaire projecten om daar de plaats en de expertise van de apotheker te verdedigen, de meerwaarde te tonen en de rol van de apotheker te verankeren. Tegelijk proberen we ook die projecten te vertalen naar de Kempische setting. 

Het Multidisciplinair Overleg

Het Multidisciplinair Overleg betekend in overleg gaan met verschillende stakeholders binnen de zorgsector zoals huisartsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen… om zo onze bekommernissen te delen en te kijken hoe wij beter kunnen samenwerken. Als beroepsvereniging houden we hierbij de vinger aan de pols van onze leden.