Onze historiek

Opening van de eerste apothekers

1920 - 1940

Opening van de eerste apotheken op het platteland. Door de toename van het aantal apotheken, kwam er meer vraag naar regelgeving, taakverdeling en sanctionering.

Nieuwe Orde

1950

De “Nieuwe Orde” gaat van start. Door de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen en technieken, kon de verzorging van de gezondheid drastisch verbeterd worden. In dit jaar werd ook de KFK opgericht.

Spreidingswet

1960

De Spreidingswet werd ingevoerd.

Bijscholing

1985

Start van de bijscholing. Eerst gebeurde dit via toevallige activiteiten, achteraf in samenwerking met bijscholingsinstituten zoals de CPVA en IPSA.

Oprichting CPVA

1990

Oprichting van de CPVA (Centrum voor Permanente Vorming Apothekers). 

Oprichting IPSA

2001

Oprichting van de IPSA (Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers).

Elektronische wachtdienstregeling

2008

De Beroepsvereniging kent een digitale evolutie. Communicatie tussen de collega’s gebeurt dan via mail. Informatie over de wachtdienstregeling wordt elektronisch georganiseerd.

Vaccinatie

2009

Op de website van de vereniging vinden de collega’s allerlei praktische en actuele informatie.