Activiteiten van KFK

Ontdek de verschillende activiteiten en opleidingen, zowel door KFK als door andere beroepsverenigingen en partners georganiseerd. Denk hierbij aan: IPSA-lessen, APINTO's, clustervergaderingen, MFO’s, workshops, …

Organisatie van MFOs

Organisatie van MFO’s

Het hoofddoel van een MFO, ook wel ‘Medisch-farmaceutisch Overleg’, is om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verhogen door lokale samenwerking tussen apothekers en artsen (en andere zorgverleners) te stimuleren. Dit bereiken we door overleg tussen de zorgverleners te ondersteunen en het maken van onderlinge afspraken aan te moedigen.  

Het vereist dat we elkaar beter leren kennen en actief met elkaar in gesprek gaan. Dit doen we door lokaal overlegmomenten te organiseren waar we bepaalde onderwerpen onder de loep nemen, bespreken en afspraken proberen te maken.  

Als beroepsvereniging stimuleren we de organisatie van MFO’s in onze regio en ondersteunen we collega’s die een MFO in hun buurt willen organiseren.

Meer informatie over MFO’s kan je terugvinden op de website van MFO.

IPSA opleidingen

Onze opleidingen

IPSA opleidingen 

IPSA biedt elke officina-apotheker en farmaceutisch technisch assistent jaarlijks een programma aan om hun wetenschappelijke kennis up to date te houden. dit doen zij door het organiseren van: 

  • Hoorcolleges
  • Webinars 
  • Workshops 
  • Cursussen 
  • E-learnings 
  • …  

Wij bieden onze IPSA-opleidingen aan op de Thomas More Hogeschool te Geel. Zo hebben onze collega’s de mogelijkheid dit in onze eigen regio te volgen.

APINTO’S

APINTO’S zijn besprekingen in kleinere groepen van een 20-tal deelnemers over casussen die betrekking hebben op de opleidingen die bij IPSA gegeven worden. Rekening houdend met de noden van onze leden, wordt de kennis in de praktijk omgezet aan de hand van specifieke casussen met praktische tips en uitwisselingen van ervaringen op het terrein.