Wachtdienst van de Kempische apothekers

De wachtdienst van de apothekers vervult een essentiële rol in de continuïteit van de zorg voor patiënten. Door het aanbieden van een efficiënt en correct wachtdienstsysteem krijgen patiënten dag en nacht  toegang tot de voor hen noodzakelijke medicatie. Hierdoor wordt de continuïteit hun behandeling met medicatie steeds gegarandeerd. 

Apotheker kruis

Wat is Geowacht?

Het systeem automatiseert de berekening van wachtdienstbeurten, wat resulteert in een verbeterde geografische verspreiding van apotheken die wachtdienst hebben. Momenteel maken al ongeveer 2.000 apotheken in Vlaanderen gebruik van Geowacht. 

Het platform biedt voordelen voor zowel de apotheker als de patiënt: 

  • Voor de apotheker betekent dit een afname van de frequentie van wachtdiensten en een verhoging van de economische efficiëntie.  
  • Voor de patiënt betekent het dat er altijd een apotheek beschikbaar is in de buurt. 
Hand met medicijnen

Hoe wordt de wachtwissel geregeld?

Sinds 2019 worden wachtdiensten toegewezen op basis van dag- en/of nachtwachten en niet langer in aaneengesloten blokken van meerdere dagen en/of nachten. 

Indien je op een specifieke feestdag dienst hebt, ben je voor die feestdag gedurende minstens de komende 6 jaar vrijgesteld. Vanaf 2019 worden kerstavond en oudjaar ook als officiële feestdagen beschouwd. 

In de uitgebreide handleiding vind je uitvoerigere informatie en worden alle stappen geïllustreerd aan de hand van realistische schermafdrukken. 

Wachtwissel

Wachtwissels kunnen via uw geowachtlogin steeds worden aangevraagd bv. via mail naar collega's in de buurt. Eenmaal onderling akkoord over een wachtwissel dan kan deze ook meteen online worden aangevinkt. Zo wordt een wachtwissel meteen goedgekeurd en opgeslagen in de database. De gegevens in de database worden ook getoond op de website van apotheek.be

Dag- en nachtwacht

De dagwacht loopt steeds van 9 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds. De nachtwacht loopt steeds van 22 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends.  

Contactgegevens Geowacht

Heb je vragen of opmerkingen over Geowacht? 
Neem dan contact op met het team van Geowacht: kempen@geowacht.be